Choď na obsah Choď na menu
 


Písmo o nás prezradí veľa....

 K.P.

Písmo o nás prezradí veľmi veľa

 V motorike sa podľa grafológov zrkadlí veľká časť duševného života, rovnako ako sú významnými znakmi osobnosti reč tela, hlas, mimika či spôsob reči. Za isté sa pokladá, že z rukopisu nie je možné poznať technické znalosti, telesnú silu, vedomosti či geniálne nadanie.

Grafológ vám povie aká ste osobnosť a to dokonca bez toho, aby ste sa sním osobne stretli. Úplne mu postačí mu len vami ručne napísaný text. Z neho vie vyčítať napríklad stupeň vašej inteligencie, charakterové vlastnosti, spôsob, akým sa prejavujete v spoločnosti, komunikačné schopnosti či ambície, ktoré máte. Dôležitú úlohu pri tom zohráva aj veľkosť písma, sklon rukopisu, medzery medzi jednotlivými písmenami a slovami, slučky v písmenách. 

Analýza rukopisu je veľmi stará metóda skúmania človeka. Zaoberali sa ňou nemecký učenec Ludwig Klages (1872-1956) a švajčiarsky psychológ Max Pulver. Títo grafológovia skúmali rukopisy ľudí, ktorí sa im javili ako obzvlášť ctižiadostiví, inteligentní, zločineckí alebo vitálni. Týmto spôsobom hľadali znaky rukopisu, ktoré sú typické pre zodpovedajúce vlastnosti.

Grafológia ako metóda personálneho výberu má tradične silné postavenie vo Francúzsku a Švajčiarsku, kde bol po dlhú dobu ručne písaný sprievodný list alebo životopis nutnosťou. Avšak aj v týchto krajinách má dnes grafológia svoju konjunktúru za sebou. Aj veľké švajčiarske firmy ako Nestlé, Credit Suisse alebo Novartis túto metódu uplatňujú stále menej.

Grafológovia si pri skúmaní písma všímajú:

• Veľkosť písma 
Čím je písmo väčšie, tým viac sebadôvery a ambícií jeho vlastník má. Veľké písmená naznačujú, že ide o vášnivú, veľkorysú osobu, ktorá sa cíti v spoločnosti príjemne. Extrémna veľkosť rukopisu poukazuje na hrdých ľudí, mnohokrát až príliš zahľadených do seba, resp. trpiacich syndrómom „Ja“. Môže symbolizovať tiež túžbu po slobode a aktívnejšom spôsobe života. Malé písmo odzrkadľuje skromnosť, nenáročnosť, dôkladnosť či opatrnosť. 

• Zvýraznené slučky
Výraznejšie horné slučky v písmenách (napr. b, d, h, l) vypovedajú o schopnosti človeka impulzívne sa nadchnúť pre určitú vec, ale môžu signalizovať aj povrchnosť alebo nedôslednosť. Naopak, silnejšie slučky v dolnej časti (napr. g, j, y) podčiarkujú prirodzený inštinkt a zameranie dotyčnej osoby na materiálno. Neveľké spodné dĺžky týchto písmen ukazujú na neschopnosť presadiť sa, uzavretosť, potlačený pudový život alebo nedostatok rezervných síl. 

• Sklon písma a temperament
Písmo naklonené doprava hovorí o otvorenej a srdečnej osobe, z ktorej vyžaruje prirodzenosť a spontánnosť. Na druhej strane môže byť aj prejavom nespokojnosti, náladovosti, nestálosti či chýbajúcej disciplíny. 
Doľava naklonený rukopis prezrádza, že ide o samostatného, uzavretého človeka, ktorý nerád ukazuje svoje pocity navonok. Kolmo naklonené písmo signalizuje rozvážnosť, opatrnosť, triezvy a vecný pohľad na svet a osobu, ktorej nechýba pevná vôľa. 
Výrazný sklon písma sa priraďuje často ľuďom s pevnou vôľou. Sú rozhodní, vedia sa presadiť, majú ale tiež sklon k tvrdohlavosti a sú netrpezliví.

• Odstup jednotlivých písmen
Ak sú jednotlivé písmená od seba vzdialené, tým viac to vypovedá o človeku, ktorý je duchom podnikavý, rád sa učí nové veci, cíti potrebu stále sa rozvíjať, no na druhej strane je netrpezlivý. Malý odstup znamená skôr nesmelosť a disciplínu. Veľké medzery medzi slovami zanechávajú ľudia konajúci s rozvahou, malé medzery zase impulzívne typy. 

• Akády a grlandy
Arkádové písmo obsahuje vlnky, typické napr. pre vznosný oblúk písmena "m", ktoré sme sa učili v škole. Takéto písmo symbolizuje často uzavretosť, zdržanlivosť a neschopnosť nadväzovať kontakty. Človek používajúci arkádové písmom je veľmi uzavretý a nie je ľahké preniknúť do jeho vnútorného života. Obrátená arkáda je označovaná ako girlanda Ten, kto píše girlandy (napr. u napísané ako „n“), by mal byť otvorený, ústretový, empatický, priateľský, alebo aj nesamostatný a ľahko ovplyvniteľný. Veľa úspešných a cieľavedomých ľudí píše n, m a u skoro nerozoznateľne.

Ak viete, že váš rukopis bude podrobený skúmaniu, napíšte daný text (väčšinou sprievodný list alebo životopis) len ak budete v dobrej fyzickej i psychickej kondícii. A nezabudnite, že tajomstvo vášho života sa skrýva za slovami, ktoré dávate na papier.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Recommendations: how to promote your thelovelyblog.estranky.sk

(LatonyaBab, 26. 3. 2018 18:41)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-bot CAPTCHA's.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

XEvil 4.0 solve 99% types of captchas

(Mashabok, 12. 12. 2017 21:14)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break almost any anti-botnet captcha.
Captcha Bypass Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"